BioGeometrija (BioGeometry®) je znanost koja koristi poseban dizajnerski jezik oblika boja da bi unijela harmoniju u životni okoliš. Cilj je povećati razinu životne energije u prostoru i time nahraniti biološke sisteme koji u njoj obitavaju.
Razvio ju je i patentirao  Ibrahim F. Karim, dr.sc. U BioGeometriji se koriste geometrijski principi oblikovanja da bi se replicirale prirodne suptilne kvalitete energije koje su prisutne na energetski jakim točkama na Zemlji koje zovemo Sveta mjesta. Kvalitetu energije koje se točkamamože detektirati s pomoću radiestezijskih alata, zovemo BG3 jer se sastoji od 3 komponente: horizontalne negativno zelene, višeg harmonika zlatne i višeg harmonika ultravioletne kvalitete energije.

BioGeometriju najbolje opisuju riječi osnivača Ibrahima Karima:

https://youtu.be/J3RlmAu3Rbs

Dr. Ibrahim Karim autor je 3 knjige:

Back To a Future for Mankind: BioGeometry

BioGeometry Signatures: Harmonizing the Body’s Subtle Energy Exchange with the Environment

Hidden Reality: The BioGeometry Physics of Quality

 

 BioGeometrija (BioGeometry® ) je znanost sa puno primjena.

1. Pri projektiranju novih kuća:

– mapiranje hartmann/carry mreže na terenu za gradnju, određivanje energetski jakih točaka i njihova aktivacija u prostoru, harmoniziranje terena, mjerenje kompatibilnosti terena i klijenata

– pomoću određenih BioGemetrijskih smjernica za projektiranje, postiže se velika razina životne energije u budućem prostoru

– pomoću BioGeometrijskih viskova i HAR mjernog instrumenta ispituje se kvaliteta dizajna i kompatibilnost dizajna s klijentom

2. Harmonizacija cijelih područja, farmi za uzgoj životinja i hrane i sl.: pomoću posebno dizajniranih geometrijskih oblika, BioGeometrija ulazi u dijalog sa EM i geopatoginim zračenjima na razini sekundarnih valova te im na taj način mijenju kvalitetu, bez utjecaja na osnovnu funkciju valova. Puno primjera pokazuje da se nakon harmonizacije revitalizira život: ljudi manje oboljevaju, odnosi se popravljaju, životinjama ne trebaju antibiotici i sl.

Poznati primjeri:

https://www.biogeometry.ca/electrosmog-the-miracle-of-hemberg

https://www.biogeometry.ca/animal-farming-research-projects

https://www.biogeometry.ca/biogeometry-agriculture-research-project

4. Harmonizacija domova i ureda

– Samostalna harmonizacija: pomoću “Seta za harmonizaciju doma” koji se jednostavno instalira, postiže se velika razina zaštite u odnosu na elektromagnetska i geopatogena zračenja

– Angažiranje ovlaštenog stručnjaka koji može napraviti višeslojnu harmonizaciju

5. Balansiranje i zaštita energije tijela pomoću BioSignatures oblika

BioSignatures su precizni linearni dijagrami koji su konstruirani u skladu sa energetskim tokovimu unutar organa. Nošenjem dijagrama unutar polja tijela, zbog rezonancije oblika, dolazi do uspostavljanja idealnog energetskog toka u organu i s time i poboljšanja rada organa.

Dobra ilustracija efikasnosti BioSignatursa:

https://www.biogeometry.ca/biogeometry-hepatitis-c-research

Studio Arhimag je ovlašten za prodaju BioGeometry proizvoda.

naruđbe i  informacije:   powerofthespace@gmail.com

PROIZVODI:

1. Set za harmonizaciju doma

cjelovito rješenje za zaštitu od 5G-a i geopatogenog zračenja za kuće i urede

 

cijena seta:  250 eura + poštarina

set se sastoji od:

1. kocka sa ugraviranim 3d oblicima za harmonizaciju EMF i geopatogenog zračenja

2. pločica za čišćenje kocke (nakita, kristala i sl.)

3. numeričke korektivne trake za struju, vodu i plin

4. dodatna traka za struju za mjesta s opterećenjem

4. 8 x L90 za primjene poput: router, laptop, zrcala, prozori

* Set pokriva veličinu kuće do 100 m2 tlocrtno.

* Kocka se postavlja na bijeli papir sa slovima prema dolje. Svakodnevno ju je potrebno staviti na pločicu za čišćenje na 5 min u istom položaju.

* Numeričke trake se postavljaju na dovodne cijevi odnosno ploču s osiguračima.

* L90 je izuzetno moćan oblik za zaštitu i korekciju. Svakako se proporuča postava na laptop, router, te na prozore na sve strane svijeta.

 

2. Biosignature medaljon

A) brončani

cijena:  110 eura + poštarina

B) srebrni

cijena:  205 eura + poštarina

C) titan

cijena:  215 eura + poštarina

– medaljon sadrži set BioSignatures dijagrama za sve osnovne organe tijela.

– promjer 3.5 cm

– u paketu je i pločica za čišćenje. Medaljon je potrebno svakodnevno čistiti po 1 min na svakoj strani.

– po mogućnosti medaljon nositi 24 h

– medaljon može nositi samo jedna osoba

– za potpunu zaštitu od EMF zračenja preporuča se uz medaljon nositi i L90 privjesak

DETALJAN OPIS MEDALJONA: