Moji klijenti se, grubo rečeno, mogu podijeliti u dvije grupe. Prvi su oni koji vole ravne linije, čiste forme, više urbani tipovi. Drugi bi sve oblo, prirodnjaci. Njihov čest argumet je da je u prirodi sve zakrivljeno što baš i nije tako…… Priroda je maherica koja barata sa svim oblicima. Da vidimo zašto!

Svaka forma je odraz energetske informacije. Ta informacija je u biti jedino što stvarno postoji. Ono što percipiramo kao oblik, uvjetovano je našim osjetilima i načinom na koji su osjetila baždarena. Forme su u ovoj našoj 3D pojavnosti sredstvo za komunikaciju. Jezik koji osjetila razumiju.

Temeljno postoje dva oblika, dva ekstrema koji su u vječitoj ljubavi i rivalstvu:

 CRTA: plan, linearno, strogoća, jasnoća, restrikcija….

 KRIVULJA: beskonačnost, spontanost, inovacija, nezavisnost….

„Straight line is the line of duty, and curved the path of beauty.” arhitekt Hassan Fathy

U Vastu tekstu (Vastusutra Upanisad) kaže: „Onaj koji ima znanje kružnice i linije je STHAPAKA -Vastu majstor.”

Zašto? Jer tek kombinacijom ova dva ekstrema nastaje životnost, magija života u spoju dvije kvalitete. Ona/onaj koja/koji ima znanje kružnice i linije barata suštinom ovih kvaliteta. Ne boji ih se nego pušta da žive unutar nje/njega…..u ekstremu njihovih polarnosti.

CRTA: muška kvaliteta najjasnije uprizorena u falusu 

KRIVULJA: ženska kvaliteta najjasnije uprizorena u vagini

VAU!!!! Priroda nepogrešivo kreira oblike utjelovljujući samu esenciju kvalitete koju oblik predstavlja…

ARHITEKTURA? 

Pa hajdmo se najprije bavit kvalitetom, te potom dopustiti da se željena kvaliteta uprizori u 3D-u kroz vjenčanje ova dva osnovna oblika.

Skoro ko sex:))))))