Arhitektura se bavi stvaranjem oblika pa predlažem da vidimo kako to priroda radi. Jer njoj stvarno ide dobro….

Matematičar Benoît Mandelbrot (1924–2010) je 1982. napisao knjigu Fraktalna geometrija prirode (The Fractal Geometry of Nature) i postao mega popularan. On je ukazao da u svijetu koji nas okružuje u svakom obliku postoji skriveni obrazac prisutan u prividno kaotičnim oblicima. Fraktal je, generalno govoreći, geometrijski lik koji se može razložiti na manje dijelove tako da je svaki od njih smanjena kopija cjeline. Kaže se da je takav lik sam sebi sličan (samosličan).

Dakle svaka biljka, pahulja, kristal..imaju svoj kod, bazični matematički algoritam čijim se ponavljanjem dobivaju složeni oblici. Algoritam je informacija, esencija, suština te prirodne pojave. 

U PRA procesu drugi korak se naziva SJEME. Taj korak je posvećen generiranju koda, esencije koju će kuća imati. Kao što u prirodi drvo zna izrasti iz sjemena, tako će i kuća pronaći svoj materijalni izričaj ako joj generiramo kod.

Breza je fina sva, treperavih grančica, bijele kore. A bude ogromna, debela debla…..Esencija breze je baš taj njen skup kvaliteta. Dok je hrast skroz druga priča….

Kuća ima isto tako beskonačan broj kvaliteta. I jednu esenciju koja je zbroj svega.

Esenciju stvaramo srcem. Imamo potrebe koje možemo voljeti. Imamo stvari koje želimo živjeti. Imamo nagon koji želimo dijeliti sa svijetom. Tako nekako nastaje kod kuće. U slavlju mogućnosti, potreba, želja….U predanosti.

Iz mojeg iskustva rada s klijentima, jak kod slijedi lagan proces projektiranja i gradnje u kojem se stvari slažu na lak način. Jer ipak nema materije bez duha……Koliko got se trudili:))))